WALLSCAPE

Displej velikog formata namijenjen za branding i/ili za putokaze, na pročeljima visokih zgrada jasno vidljiv iz velike daljine.  Poruke usmjerene na pješake i na vozila i namijanjen je za dugotrajno oglašavanje (1 - 5 i više godina)

Wallscape je u principu potpis svake outdoor kampanje i tvori trajne impresije i pamtljivost branda.

Obratite nam se za ponudu i raspoložive lokacije naših wallscape pozicija.

ZATRAŽITE PONUDU